Награђени ђаци генерације из основних и средњих школа

Дани села – Дани жита
5. јун 2017.
Јавна набавка добара – Исхрана ученика у ОШ “Вељко Влаховић“ (ОРН: 1500000)
23. август 2017.