Поклони за прваке

Јавна набавка добара – Исхрана ученика у ОШ “Вељко Влаховић“ (ОРН: 1500000)
23. август 2017.
МЗ Крушчић даривала прваке поклонима
11. септембар 2017.