Посета месној заједници

Јесењи крос
4. октобар 2014.
Осликавање школског дворишта
6. октобар 2014.