Посета најлепше уређеном дворишту

Мобилни информативни центар МУП-а
21. децембар 2022.
Новогодишњи вашар
23. децембар 2022.