„Природа на длану“

Гимназија ,,Петро Кузмјак“ Руски Крстур
17. мај 2017.
Извештај са дводневне екскурзије од 5. до 8. разреда 18. и 19. мај 2017.
20. мај 2017.