Програм Дечје недеље

Донација  школи
27. септембар 2023.
Конвенција о правима детета
2. октобар 2023.