Програм Професионалне оријентације

Акција ,,Засади дрво“
30. март 2023.
Хуманитарна акција ,,Деца – деци“
3. април 2023.