Програм  Професионалне оријентације

Угледни час: ,,Наелектрисање и електрична проводљивост материјала“
10. март 2023.
Окружно такмичење у шаху
11. март 2023.