Прослава Светог Саве

План јавне набавке за 2017. годину
1. јануар 2017.
Дан државности
14. фебруар 2017.