Србија трчи

Учешће у хуманитарној акцији
10. мај 2017.
Гимназија ,,Петро Кузмјак“ Руски Крстур
17. мај 2017.