Свети Сава – школска слава

22. ДНЬОХ МИКОЛИ М. КОЧИША ЗА 2012. РОК
8. децембар 2012.
Извођење екскурзије у школској 2012/2013. години за ученике ОШ “Вељко Влаховић“ Крушчић
5. фебруар 2013.