Техничко образовање

Златне медаље рукометаша наше школе
4. децембар 2013.
Кутак за професионалну оријентацију
23. децембар 2013.