Уручени поклони ученицима наше школе

Рециклирај, околину сачувај
23. јануар 2012.
Свети Сада школска слава
27. јануар 2012.