Успешни спортисти из нашег места

Презентација Дечје недеље –  Конвенција о правима детета
5. октобар 2020.
Наш рукометни  ,,вундрекинд“
6. октобар 2020.