Женидба врапца Подунавца

Представа  ,,Маша и медвед“
7. новембар 2018.
Дан школе
11. новембар 2018.