Javna nabavka

20. avgusta 2019.

Javna nabavka dobara – Ishrana učenika (OPN: 15000000)

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 03.09.2019. god. Odluka o dodeli ugovora
17. juna 2019.

Javna nabavka, radovi – investiciono održavanje (OPN: 45420000)

Poziv za podnošenj ponuda Konkursna dokumentacija 26.06.2019. god. Odluka o dodeli ugovora 01.07.2019. god. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20. maja 2019.

Plan javin nabavki za 2019. godinu – prva izmena

Plan javin nabavki za 2019. godinu
17. aprila 2019.

Ugovor o vršenju usluge

Dana, 17.04.2019. godine, zaključen je Ugovor o vršenju usluge, između Osnovne škole „Veljko Vlahović“ i firme „STAR MASTER“ d.o.o. Kula, za vršenje usluge fizičko – tehničkog […]
28. januara 2019.

Javna nabavka dobara – električne energije za potpuno snabdevanje (OPN: 0931000)

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Tabelarni pregled potrošnje elekrične energije 11.02.2019. god. Odluka o dodeli ugovora 22.02.2019. god. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15. januara 2019.

Plan nabavki za 2019. godinu

Plan nabavki za 2019. godinu možete preuzeti …OVDE.