Потписан Уговор о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2019. годину

Уговор о вршењу услуге
17. aprila 2019.
Крос ”Трчи Србија”
7. maja 2019.

Потписан Уговор о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2019. годину

Данас, 25.04.2019. године потписан је Уговор о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2019. годину. Предмет овог уговора је додела новчаних средстава за финансирање – инвестиционо одржавање објекта – замена портала и прозора – у износу од 2 950 000,00 динара, према спецификацији радова која је саставни део пријаве на Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2019.годину.

Уговор је потписан између :

АП Војводина – Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице; кога заступа Милан Ковачевић, заменик покрајинског секретара и

ОШ „Вељко Влаховић“ Крушчић, коју заступа Весна Медојевић, директорица.