Уговор о вршењу услуге

Пројекат ,,Учитељ за 21. век“
15. април 2019.
Потписан Уговор о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2019. годину
25. април 2019.