Потписан Уговор о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2019. годину

Уговор о вршењу услуге
17. април 2019.
Крос “Трчи Србија“
7. мај 2019.