Ugledni čas iz geografije

Školi „Veljko Vlahović“ u Kruščiću 3 miliona za zamenu stolarije
7. juna 2019.
Javna nabavka, radovi – investiciono održavanje (OPN: 45420000)
17. juna 2019.

Ugledni čas iz geografije

Na samom kraju školske godine, nastavnica geografije Aleksandra Vislavski  je održala uledni čas.

Nastavna jedinica: Sistematizacija nastavnog gradiva

Času prisustvovali: Vesna Medojević (direktor), Marijana Kaljević (psiholog), Biljana Kilić (bibliotekar)

Učenici V razreda su vrlo aktivno sarađivali na času i pokazali da su usvojili nastavno gradivo.

Foto galerija