Дечја недеља 3. дан

Дечја недеља 2. дан
6. октобар 2015.
Спортски дан
8. октобар 2015.