Енергија је свуда око нас 

Ваннаставне активности – огледни час
6. децембар 2022.
Секција екођаци
7. децембар 2022.