Ваннаставне активности – огледни час

Такмичење  ,,Дабар“
2. децембар 2022.
Енергија је свуда око нас 
7. децембар 2022.