Јавна набавка мале вредности: набавка радова – Санација школског дворишта у ОШ “Вељко Влаховић“

Кунцерт ученика музичке школе поводом завршетка школске године
28. мај 2015.
Угледни час из географије
8. јун 2015.