Набавка добара – Исхрана ученика у ОШ “Вељко Влаховић“ Кушчић (храна, пиће, дуван и сродни производи- шифра: 15000000)

Јавна набавка мале вреднсоти- набавка радова – Санација школског дворишта у ОШ “Вељко Влаховић“ Крушчић
23. јун 2015.
Пријатељи из Немачке у посети ОШ ,,Вељко Влаховић“ Крушчић
23. август 2015.