План набавки за 2018. годину

Посета Храму Светог Саве у Црвенки
27. јануар 2018.
Јавна набавка – набавка добара у области енергетике набавка добара-елекричне енергије за потпуно снабдевање (ОПН: 0931000, електрична енергија)
1. фебруар 2018.