Спортски дан и игре у природи

Светски дан борбе против трговине људима
18. октобар 2016.
Вече просветних радника
11. новембар 2016.