Вече просветних радника

Спортски дан и игре у природи
20. октобар 2016.
Међународни дан борбе против ХИВ-а
1. децембар 2016.