Завршено постављање плочица на улазу у спортску салу