Извештај са дводневне екскурзије од 5. до 8. разреда 18. и 19. мај 2017.