Plan javne nabavke za 2017. godinu

Međunarodni dan borbe protiv HIV-a
1. decembra 2016.
Proslava Svetog Save
27. januara 2017.

Plan javne nabavke za 2017. godinu