Уговор о вршењу услуге

Пројекат ,,Учитељ за 21. век”
15. aprila 2019.
Потписан Уговор о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2019. годину
25. aprila 2019.

Уговор о вршењу услуге

Дана, 17.04.2019. године, закључен је Уговор о вршењу услуге, између Основне школе „Вељко Влаховић“ и фирме „СТАР МАСТЕР“ д.о.о. Кула, за вршење услуге физичко – техничког и видео обезбеђења.

Уговор је закључен на период од годину дана.